транспорт на тежки товари

Щети поради прекомерно претоварване

Според статистиката почти половината от щетите на пътното платно се получават поради прекомерното натоварване. Упражнявано от тежките превозни средства върху пътната настилка. Ако подобно въздействие върху пътната настилка е редовно, последните се унищожават много по-бързо. Поради тази причина в различни страни има ограничения. На максимално допустимото натоварване на оста и общата маса на превозно средство, превозващо тежък товар.Транспорт на тежки товари по пътя. Превоз на товари по шосе, които не се вписват в размерите, установени от стандартите. По ширина, дължина или височина на камион. Съществува обаче и друг вид извън габаритни товари – такива, чието тегло, заедно с превозното средство, надвишава теглото.

Транспорт на тежки товари по пътя

Максималното тегло, разрешено за транспортиране по общи пътища е 44 тона заедно с влекач и шест тонно ремарке. Ако транспортирането се извършва от автомобилна композиция, състоящ се от камион с двуосно ремарке. Допустимото тегло на натоварено превозно средство не може да надвишава 40 тона. Моторните превозни средства с тегло, надвишаващо установените стандарти, трябва да бъдат претоварени. За да го следвате по пътищата, ще ви е необходимо специално разрешение. И плащане за щети, които превозното средство потенциално може да причини на пътното платно. Транспорт на тежки товари по пътя.

Изисквания за превоз на тежки товари

Какво е посочено в разрешителното за еднократен превоз на тежки товари? Първо, видът на извършвания транспорт: международен, регионален или местен. На второ място – маршрутът на превозното средство. Трето, името и описанието на превозвания товар и самото превозно средство, включително размер и тегло. Четвърто, разпределението на товара по осите на последната. Освен това такъв документ съдържа данните на собственика на превозното средство, изпращача и получателя, както и информация за срока на валидност на разрешителното и действителния орган, който го е издал. Що се отнася до плащането за еднократен превоз на тежки товари по обществени пътища. Неговият размер се изчислява, като се вземе предвид вида на превозното средство, размера на превишението на максимално допустимите стойности. На неговото брутно тегло и или натоварване на всякакви оси, както и дължината на маршрута. Транспорт на тежки товари по пътя.

Щети поради прекомерно претоварване

Щети поради прекомерно претоварване. За многократно транспортиране на тежки товари ще трябва да платите за временен пропуск. Той има определен срок на валидност. Цената на такъв пропуск зависи от периода, за който е издаден, пробега на превозното средство на ден. Показателите за превишаване на общата маса на автомобилния влак и натоварването на всеки на неговите оси. Превозните средства, използвани за превоз на тежки товари, имат различни показатели за максимално допустими товари на всяка ос. На тази основа те обикновено се разделят на две групи. Първият включва превозни средства с най-натоварено осово натоварване от шест до десет тона. Такива автомобили и влакове могат да се движат със свръх тежки товари по федерални пътища от първа, втора и трета категория – както и четвърта категория. Ако настилките им са положени или подсилени под въздействието на превозни средства с осово натоварване от десет тона. Няма ограничения за експлоатацията на такова оборудване по пътищата от всички категории. Транспорт на тежки товари по пътя.

Отговорност при превоз

Отговорността за транспортирането на претоварването и неговата регистрация най-често се носи от собственика. Превозното средство и водача, следващ маршрута до точката, посочена от клиента. Има обаче някои нюанси, свързани с товаренето на превозното средство. Следователно логистичните компании, извършващи доставката, предлагат на клиентите, наред с други, договори. Според които отговорността може да бъде разпределена по различен начин. Отговорността за превишаване на максимално допустимата маса или осово натоварване на превозно средство е преди всичко на превозвачите. Най-често отговорността е на водача, тъй като той има най-голям контрол. Той може да откаже да превозва товар, който е претоварен. Директно контролира превозното средство и може да повлияе на позицията и разпределението на товара. Освен това само водачът има възможност директно да провери дали позиционирането и закрепването на натоварения товар отговаря на изискванията за пътна безопасност.