строителни машини

Строителна техника под наем

Какъв вид строителна техника да наемете. Изкопните работи, подготовката на площадки за изграждане са свързани с необходимостта от преместване на големи обеми почва. Съвременното строително оборудване ви позволява да решавате подобни проблеми с избора на оптимални инструменти. Производителите създават машини, адаптирани към различни условия, способни да извършват операции с диференциран подход към производителността, като се вземат предвид профилът на задачите и естеството на терена. Наемането на строителна техника е решение за физически лица и строителни компании. Те намаляват разходите за поддръжка на собствения си парк от машини и персонал. Ефективността на използването на механизационни и транспортни средства по време на строителните работи зависи от правилния избор на машина. Специализацията на строителните машини предполага, че тяхното използване може да бъде разделено според естеството на работата. Строителни машини. В зависимост от това какъв сайт се подготвя и за какво, различни механизми могат да бъдат включени в изпълнението на задачите.

Строителни машини

Верижни багери за изкопи и траншеи. Специфични машини, фокусирани върху изкопаване, изхвърляне и товарене върху каросерията на превозното средство. Масивният и стабилен верижен багер volvo е в състояние ефективно да копае канавки. Да събира пръст в сметища и да я натоварва в самосвали, без да променя положението си спрямо работния фронт. Голяма дълбочина на копаене (повече от 7 м), ефективно обръщане на платформата. Широко шаси позволяват машината да се използва с голяма кофа, когато се изискват големи обеми и се изисква работа на няколко смени. Багерът komatsu PC220-7 има малко по-ниско тегло и дълбочина на копаене, но е напълно подходящ за работа в ями, ако дълбочината на изкопаване от повърхността не надвишава 5,8 м. Машината е стабилна благодарение на верижното шаси, икономична в разхода на гориво и има система за оптимизиране на ефективността. Под контрола на опитен оператор, верижните багери могат да обработват големи количества почва с малко или никакво маневриране. Рискът от преобръщане на такива машини е минимален, въздействието върху земята се компенсира от ширината на коловозите.

Багер-товарачи

Булдозери за планиране и изчистване. Маневрени, високоскоростни при движение, с машини с разширена функционалност. Багер-товарачи се използват активно при подготовката на строителни обекти, където е необходимо да се изпълнят няколко задачи. jcb 3cx е представител на този тип строителна техника, способен да копае траншеи на дълбочина почти 6 м. Да вдига пръст с лопата за товарене в превозни средства, включително самосвал сканиране P 380, преместване и рязане на пръст, образуване на сметища планиране на обекти. Ако е необходимо да се използва оборудване с широк спектър от възможности и бърза промяна на работния профил. Тези машини дават на потребителите максимална функционалност. Колесното шаси ви позволява да маневрирате на малки площи, да избягвате потъване в заблатени зони и да поддържате земята непокътната дори при активно движение. Багер-товарачът може да работи при малки изкопи, защото кофата му има по-малък обем от багер. Строителни машини.

Строителна техника под наем

Какво трябва да имате предвид при наемане на оборудване. При избора на машина, която да бъде изпратена на строителна площадка, трябва да се има предвид. Максималната ефективност се постига с правилното формулиране на задачите и планирането на работата. Имайки ясна представа за профила на обекта, необходимите дейности. Също така обемите и видовете движение на почвата и отпадъците. Можете да сформирате група от оборудване, пакет от строителна машина и превозни средства. Не забравяйте, че операторите на машини под наем трябва да почиват и да се хранят навреме. А самото оборудване трябва да се подлага на краткосрочна ежедневна поддръжка. За дългосрочни наеми е необходимо предварително да се осигури безопасно място за паркиране. Реални икономии при наемане на строителни машини се постигат с интензивното им използване без престой, повреди и прекомерен разход на гориво.